Uniunea Judeteana a Societatilor  Cooperative Mestesugaresti - UJ-SCOM TIMIS
 

Uniunea Judeteana a Societatilor Cooperative Mestesugaresti
UJ-SCOM TIMIS

 
 
Cautare Documente Cadru   Legislatie   Informatii Generale   Stiri  
 
  • Inregistrare in NewsLetter
  • In scopul unei informari rapide va puteti abona la sistemul nostru de newslettere. Noutatile aparute, evenimentele organizate vor fi comunicate, periodic, tuturor membrilor asociati la adresa de e-mail comunicata la inregistrarea in sistemul de newslettere.
 

 

Va aflati in: Prima Pagina - Informatii generale - Despre noi

Despre noi

Despre noi

Uniunea Judeteana a Societatilor Cooperative Mestesugaresti Timis – UJ-SCOM Timis este o persoana juridica fara scop patrimonial, constituita prin asocierea libera si voluntara a societatilor cooperative mestesugaresti cu sediul in judetul Timis, in scopul reprezentarii si promovarii intereselor economice, sociale si culturale ale membrilor cooperatori si ale membrilor asociati.
Aceasta s-a constituit ca urmare a dorintei comune exprimata in sedinta din 17.04.2006, a 14 societati cooperative din cele 20 existente la acea data in judetul Timis.
UJ-SCOM Timis a inceput sa functioneze incepand cu data de 7.06.2006, data la care a fost inscrisa in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de la Grefa Judecatoriei Timisoara si in Registrul peroanelor juridice fara scop patrimonial cu nr. 52/23.05.2006 ca urmare a incheierii nr. 192/17.05.2006 a Instantei Judecatoresti Timisoara si cu avizul nr. 76/11.05.2006 al Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.

Obiectivele UJ-SCOM Timis
Avand la baza Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, aparuta dupa o perioada de framantari in interiorul sistemului de tip piramidal la momentul respectiv si care a determinat reorganizarea intregii cooperatii mestesugaresti, atat la nivelul cooperativelor cat si al asociatiilor teritoriale si nationale existente, precum si OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, UJ-SCOM Timis, ca persoana juridica romana, autonoma, apolitica si neguvernamentala, nonprofit, patronala si profesionala, si-a stabilit prin statut si act constitutiv urmatoarele obiective principale:
* Reprezentarea si apararea intereselor patrimoniale si nepatrimoniale ale societatilor cooperative mestesugaresti asociate si ale membrilor cooperatori in relatia cu administratia publica, cu autoritatea de stat, cu Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu alte persoane fizice sau juridice, publice sau private, precum si pentru sustinerea si promovarea principiilor cooperatiste, asa cum sunt ele definite in Legea nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei;
* Reprezentarea intereselor membrilor cooperatori pe plan local;
* Promovarea si apararea intereselor economice, de productie si comerciale ale societatilor cooperative mestesugaresti la nivel local, national sau international;
* Sprijinirea societatilor cooperative mestesugaresti asociate in vederea protejarii si dezvoltarii patrimoniului acestora;
* Informarea, documentarea, pregatirea si perfectionarea profesionala, actiuni promotionale pentru serviciile si produsele specifice si alte actiuni comune, proprii domeniului in care actioneaza societatile cooperative asociate;
* Desfasurarea de activitati sociale, culturale, tehnico-stiintifice, sportive, de caritate si alte activitati cu caracter umanitar;
* Asistenta de specialitate in domeniul tehnic, economic, juridic, asigurarea calitatii, mediu;
* Sprijinirea societatilor cooperative asociate in aplicarea dispozitiilor legale privind protectia muncii, protectia sociala si a celor referitoare la prevenirea si combaterea incendiilor;
* Apararea in justitie a intereselor societatilor cooperative asociate si apararea intereselor generale din domeniul dreptului civil ale acestora, cat si ale membrilor cooperatori, pe baza mandatului acordat de acestia;
* Sprijinirea societatilor cooperative asociate si ale membrilor cooperatori cu handicap in organizarea unor unitati si locuri de munca protejate in conditiile legii speciale in domeniu;
* Organizarea functionarii sistemelor de informare tehnica, organizatorica, economica si comerciala in folosul societatilor cooperative asociate;
* Sprijinirea societatilor cooperative asociate in determinarea rezultatelor exercitiului economic si intocmirea situatiilor financiare anuale, precum si furnizarea de servicii economice, financiare, tehnice si manageriale;
* Sa actioneze pentru inlaturarea eventualelor inconveniente care apar din aplicarea unor dispozitii sau masuri administrative, interpretari abuzive ale normelor, ordinelor si legilor in vigoare contrare intereselor membrilor;
* Sa informeze opinia publica, organele locale (Consiliul Local si Primaria), organele judetene (Consiliul Judetean), Guvernul si Parlamentul despre dezideratele si solicitarile membrilor;
* Colaborarea cu uniuni de societati cooperative, asociatii de afaceri, cu organizatii patronale din tara si strainatate, cu agenti economici sau organisme interne si internationale, precum si cu organisme similare din Europa si din lume, direct sau prin asociatiile nationale ale societatilor cooperative sau Uniunea Nationala a Societatilor Cooperative;
* Colaborarea cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei si Institutul National de Statistica, in conditii stabilite dupa caz, la elaborarea rapoartelor si publicatiilor privind evolutia comertului, serviciilor si industriei si problemele care constituie sfera sa de activitate;
* Organizarea, la cerere, a arbitrajului ad-hoc pentru membrii sai;
* Poate infiinta societati comerciale in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicata, care pot participa la societati cooperative de gradul 2;
* UJ-SCOM Timis poate centraliza date statistice solicitate de Institutul National de Statistica, poate centraliza date din bilanturile contabile si cele privitoare la indicatorii financiari;
* Transmiterea la membrii asociati a unor reglementari de interes general (de exemplu: extrase din monitoare, publicatii, etc.);
* Efectuarea altor activitati stabilite prin statut sau hotarate de adunarea generala a UJ-SCOM Timis, cu respectarea prevederilor legii.

Aflata inca in faza de debut a activitatii sale, UJ-SCOM Timis isi propune o politica de dezvoltare pas cu pas, flexibilitate si deschidere catre noi abordari ale ideii de asociere in cooperatia mestesugareasca, in vederea realizarii obiectivelor propuse.

 

 

 

 

Acasa | Despre Noi | Legislatie | Documente Cadru | Membri Asociati | Inregistrare in NewsLetter | Termeni si Conditii | Contact
Copyright: Uniunea Judeteana a Societatilor Cooperative Mestesugaresti - UJ-SCOM TIMIS
Web Design - HostDomain.ro